1. Postanowienie w sprawie  nie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Hala magazynowo - produkcyjna HM-5

2. Zakup środków trwałych w postaci: zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretanową, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego

3. Postanowienie – bez obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Zakup środków trwałych w postaci: zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretanową, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego

4. Postanowienie – bez obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Przeniesienie i modernizacja linii produkcji kadzi, eksploatowanej przez Schnider Electric Energy Poland  Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 52

5. „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów, zlokalizowanych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej na działkach nr: 494/14, 495/14”

6. Zainstalowanie linii produkcyjnej ładunków klejowych na terenie zakładu produkcyjnego DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Podleskiej 72