1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa dla terenu przy ul. Buczka

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Piaskowej

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa dla terenu przy ul. Matejki

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonieul. Reta Śmiłowicka II

7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa dla terenu Reta, Reta Śmiłowicka w rejonieul. Reta Śmiłowicka I

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa – Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej

9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Krętej – część I

10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miastaMikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

13. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” (obejmująca obszary: pomiędzy ul. Przyjaciół i ul. Młyńską, przy ul. Rybnickiej, przy ul. Józefa Elsnera, przy ul. Piaskowej, przy ul. Mieczysława Dzieńdziela)

14. Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2020