Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Mikołów