1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacje planowanego przedsięwzięcia Punkt skupu złomu i innych odpadów

2. Decyzja nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – art. 26 ustawy o odpadach

3. Otwarcie warsztatu wulkanizacyjnego

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia Innowacyjna technologia produkcji folii i płyt na bazie uzyskanego reglanulatu - budowa stalowej hali magazynowej

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia Zakup środków trwałych w postaci: zestawu śrutowniczo-lakierniczego z możliwością cynkowania, systemu dozującego piankę poliuretanową, gilotyny, prasy krawędziowej, oświetlenia hali oraz plotera kolorowego