CIS PN-30/2015/CIS Przewóz uczestników Centrum Integracji Społecznej na trasie: siedziba CIS, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 w Mikołowie i z powrotem wg ustalonego harmonogramu przejazdów w ramach projektu SZANSA - wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020

Numer ogłoszenia: 338304 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015