MOPS PN-7/2015 Wykonanie i dostawa ulotek, plakatów i naklejek (opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku, druk itd.) w ramach realizacji samorządowego programu Liczna rodzina.