PN-24/2015/MPiPS/CIS Dostawa do siedziby Zamawiającego narzędzi i środków ochrony indywidualnej na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Numer ogłoszenia: 193962 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015