Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości objętych Lokalnym Programem Osłonowym (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr X/174/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.05.2015r.) na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 187634 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015