CIS PN-12/2015/UE Prowadzenie szkoleń dla uczestników  Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”