Zakup i dostawa produktów żywnościowych - jaj - na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 77290 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015