PN-21/2014/UE Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem: maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych oraz materiałów na potrzeby prac w terenie dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu „SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”.