Wykonanie usług opiekuńczych na treniw gminy Mikołów

Numer ogłoszenia: 2384-2015; data zamówienia 07.01.2015