Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum lntegracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum lntegracji Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia 12918 - 2014 ; data zemieszczenia:17.12.2014