ZUK/DZP/5/2014 DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MIKOŁOWIE

Numer ogłoszenia 233623; data zamieszczenia 06.11.2014r.