CIS PN-13/2014/UE Kompleksowa organizacja Ogniska Integracyjnego w ramach projektu SZANSA- Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 283738 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014