MOPS PN-21/2014 świadczenie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 9 uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 284142 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014