Zestawienie kosztów inwestycji przebudowy SP nr 4 w Mikołowie