Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 21 września 2016