Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 21.04.2016 r.