WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA z posiedzenia Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, które odbyło się dnia 21 października 2015 roku – Protokół Nr 10/2015