Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 23 września 2015 roku