Protokół nr 2/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 3.03.2016 r.