Protokół nr 7/2015 z 24.09.2015 r. z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi