Protokół nr 6/2015 z 27.08.2015 r. z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi