Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 27 stycznia 2016 roku