Wnioski, postulaty i zapytania z zebrania wiejskiego w Borowej Wsi, które odbyło się dnia 28 stycznia 2015 roku.