Protokół nr XXIII/23/2016 z dnia 25 października 2016 roku