Uchwała nr XXV/569/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały numer XXI/500/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r.