Uchwała nr XXIV/533/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025