Uchwała nr XXIII/528/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mikołów dotyczących zadania pt. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Mieczysława Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Mieczysława Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie