Uchwała nr XXII/514/2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa