Uchwała nr XXI/486/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok