Uchwała nr XX/467/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025