Uchwała nr XIX/457/2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia