Uchwała nr XVII/420/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LVII/557/2022 z dnia 21.06.2022 r.