Uchwała nr XVII/395/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Franciszka Górka, obręb Bujaków