Uchwała nr XVII/391/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok