Uchwała nr XVI/382/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu