Uchwała nr XIII/312/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej