Uchwała nr XII/262/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok