Uchwała nr VII/79/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mikołów