Uchwała nr III/22/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa