Uchwała nr III/21/2014 z dnia 19.12.2014 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Mikołowa

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr I/3/2018 z dnia 20.11.2018 r.