Uchwała nr II/4/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa