Uchwała nr II/3/2014 z dnia 8.12.2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa