KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 4.04.2017 ROK, GODZ. 15:15 

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 18.04.2017 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 18.04.2017 ROK, GODZ. 17:30 - temat wiodący spotkania: polityka senioralna oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 19.04.2017 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 19.04.2017 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 19.04.2017 ROK, GODZ. 17:00 - temat wiodący spotkania: Śląsk Ogród Botaniczny

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 20.04.2017 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 20.04.2017 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 24.04.2017 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 24.04.2017 ROK, GODZ. 14:30

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 26.04.2017 ROK, GODZ. 15:15

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 27.04.2017 ROK, GODZ. 15:15