KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 11.08.2016 ROK, GODZ 15:00 - temat wiodący posiedzenia: dodatek nr 35 do planu ruchu na lata 2014 - 2016 dla Oddziału KWK Ruda Ruch Śląsk

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 23.08.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 24.08.2016 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 24.08.2016 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 24.08.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 25.08.2016 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 25.08.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 26.08.2016 ROK, GODZ. 15:15

KOMISJA RM NR 2 DS BUDŻETU - 29.08.2016 ROK, GODZ. 15:00

POSIEDZENIE KOMISJI RM NR 8 - REWIZYJNEJ - 29.08.2016 ROK, GODZ. 17:00 - temat wiodący posiedzenia: skarga na działalność Burmistrza Mikołowa złożona przez pana H. L. oraz wprowadzenie do omawiania:

- analizy kosztów - wydatków i dochodów związanych z gospodarką wodno-ściekową w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analizy umów zawartych z dostawcami;

- analizy kosztów - wydatków i dochodów związanych z gospodarką odpadami i wywozem śmieci w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analizy umów zawartych z kontrahentami tych usług.