KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 12.04.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 13.04.2016 ROK, GODZ. 15:15

- KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 18.04.2016 ROK, GODZ. 16:30

- KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 19.04.2016 ROK, GODZ. 16:00 (KOMISJA ROZPOCZNIE SIĘ WIZYTACJĄ PRZEDSZKOLA NR 11, A NASTĘPNIE BĘDZIE KONTYNUOWANA W SALI OBRAD BIURA RADY MIEJSKIEJ)

- KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 20.04.2016 ROK, GODZ. 16:00

- KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 20.04.2016 ROK, GODZ. 17:00

- KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 21.04.2016 ROK, GODZ. 15:30

- KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 21.04.2016 ROK, GODZ. 17:00 - POSIEDZENIE KOMISJI WYJĄTKOWO ODBĘDZIE SIĘ W BIAŁYM DOMKU 

- KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 25.04.2016 ROK, GODZ. 15:00

- KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 22.04.2016 ROK, GODZ. 15:00

- KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 27.04.2016 ROK, GODZ. 17:00