KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 14.09.2015 ROK, GODZ. 16:00 

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 21.09.2015, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 17.09.2015 ROK, OKOŁO GODZ. 18:00 

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 22.09.2015 ROK, GODZ. 15:30 

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 22.09.2015 ROK, GODZ. 16:00 

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 23.09.2015 ROK, GODZ. 16:00 

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 23.09.2015 ROK, GODZ. 17:00 

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 24.09.2015 ROK, GODZ. 15:30 

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 24.09.2015 ROK, GODZ. 17:00
posiedzenie odbędzie się w budynku przy ul. K. Miarki 15 

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU 28.09.2015 ROK, GODZ. 15:00