KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA -18.08.2015 ROK, GODZ. 15:30 

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH -18.08.2015 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 19.08.2015 ROK, GODZ. 16:00 

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 19.08.2015 ROK, GODZ. 17:00 

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 20.08.2015 ROK, GODZ. 15:30 

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 20.08.2015 ROK, GODZ. 17:00 - wyjątkowo posiedzenie odbędzie się w Białym Domku (ul. Karola Miarki 15). 

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU 24.08.2015 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA 24.08.2015 R, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NT 9 - STATUTOWA 27.08.2015 ROK, GODZ. 16:00